XXIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

24. 4.– 26. 4. 2024, Jízdárna českokrumlovského zámku

O kongresu

Nemocnice České Budějovice, a.s. si Vás dovolujeme pozvat na XXIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY, které se uskuteční 24. 4.–26. 4. 2024. Kongres se tradičně koná v Jízdárně v areálu českokrumlovského zámku. Pravidelně se ho účastní 400 odborníků z České a Slovenské republiky a přes 30 vystavujících firem. Letošní ročník bude zaměřen na diagnostiku a léčbu nádorů plic.

Těšíme se na shledání.

MUDr. Taťána Karpianusová
primářka Onkologického odd.
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Program

Program konference si můžete stáhnout zde

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Stavba stánků v Jízdárně a ve výstavním stanu

Registrace v hotelu Zlatý anděl (nám. Svornosti 11. Český Krumlov) www.hotelzlatyandel.cz

Satelitní sympózia v hotelu Zlatý anděl

Registrace v Jízdárně

Odborný program v Jízdárně

Kongresová večeře v hotelu Zlatý anděl

Registrace v Jízdárně

Odborný program v Jízdárně

Závěrečný oběd

Demontáž stánků v Jízdárně

Místo konání

Informace o místě konání.

Hotel Zlatý Anděl

Hotel Zlatý anděl se nachází přímo na náměstí Svornosti, v historickém centru malebného města Český Krumlov zapsaného od roku 1992 na Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Ideální poloha hotelu v centru Českého Krumlova Vám přiblíží historii vnitřního města s jeho romantickými zákoutími až po dominantu tohoto vyjímečného místa, Státní hrad a zámek Český Krumlov.

Ubytování

Ubytování si zajišťují účastníci sami. Doporučujeme se obrátit na Cestovní kancelář Ocean, která zprostředkovává ubytování účastníkům kongresu a disponuje dostatečným počtem rezervovaných pokojů pro akci.

Kontakt: Jana Masáčková, krumlov@ca-ocean.cz, 380 712 373, 734 232 137

KONTAKT:

  • tel.: +420 380 712 373, +420 734 232 137
  • e-mail: krumlov@ca-ocean.cz

Registrace

Aktivní účast

Přihlášky včetně abstraktu zašlete prosím do 1. 3. 2024. V případě přijetí budete požádáni o zaslání celého znění vašeho příspěvku v elektronické podobě včetně obrázků, grafů, tabulek tak, aby mohl být použit ve Sborníku přednášek JOD 2024, který má svůj ISBN kód. Sborník bude vydán pouze elektronicky. Termín dodání celého znění příspěvku je do 10. 4. 2024 a jeho zasláním souhlasíte se zveřejněním ve sborníku.

Přednášky (7–10 min. včetně 2 min. diskuze)
Postery (maximální šířka 1 m x výška 2 m – rozměr A1, A0)
Pořadatelé si vyhrazují právo na uspořádání odborného programu a koordinaci satelitních sympózií.

Pasivní účast

Přihlášky k pasivní účasti zašlete nejpozději do 10. 4. 2024.

Registrační poplatek: 1600 Kč / 64 €, na místě 2 000 Kč / 80 €

Registrační poplatek zahrnuje: • Vstup na všechna odborná jednání • Sborník JOD • Občerstvení v průběhu odborného programu JOD

Kongresová večeře v hotelu Zlatý anděl v ceně 1100 Kč / 44 € včetně DPH není součástí registračního poplatku.

V případě zájmu o tento večer je o tuto částku navýšena celková cena za akci.

Platba registračního poplatku

variabilní symbol: 249405

Platby v CZK:
Č. účtu: 2107918128/2700 - UniCredit Bank
IBAN – CZ44 2700 0000 0021 0791 8128, SWIFT – BACXCZPP

Platby v EUR: Č. účtu: 1387684519/2700 – UniCredit Bank
IBAN – CZ75 2700 0000 0013 8768 4519, SWIFT – BACXCZPP

Name and Home Address of Account Holder (název a adresa majitele účtu):
Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Bank Name (název banky):
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Bank Address (adresa banky):
Nám. P. Otakara II. 35, 370 21 České Budějovice

(naleznete zde)

Požadujete-li daňový doklad na firmu/zaměstnavatele, je nutné v okamžiku registrace vyplnit NÁZEV FIRMY a IČO a platba musí být uskutečněna pouze z FIREMNÍHO ÚČTU!
K platbám uskutečněným ze soukromého účtu jsou automaticky vystavovány daňové doklady na fyzické osoby, které již nelze zpětně opravit! Děkujeme za dodržení těchto podmínek.


VIP Partneři

VIP partneři

Partneři

Mediální partneři

Informace pro vystavovatele

Podrobné informace pro vystavovatele sdělíme individuálně na kontaktu:

Ing. Helena Dvořáková
tel.: +420 387 872 229
Nemocnice České Budějovice, a.s.
e-mail: dvorakova.helena2@nemcb.cz

Kontakty

Informace k přihláškám fyzických osob:

Mgr. Blanka Záleská
mobil: +420 601 306 875
tel: +420 387 872 074
e-mail: zaleska.blanka@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel.: +420 387 872 219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Obchodní oddělení (firemní účast):

Ing. Helena Dvořáková
tel.: +420 387 872 229
e-mail: dvorakova.helena2@nemcb.cz

Odborný garant:

MUDr. Taťána Karpianusová
tel.: +420 387 875 114
e-mail: karpianusova.tatana@nemcb.cz

Odborný garant:

MUDr. Ivona Mrázová, MBA
tel.: +420 387 875 053
e-mail: mrazova@nemcb.cz